rrumbullakimi i numrave

Numri

Numrat dhe vendvlerat e tyre Numri është koncept themelor i matematikës, përdoret për numërim dhe matje. Simboli për shënimin e numrit quhet shifër. Përveç përdorimit të tyre në numëri...