Rrethi tangjent me boshtin e ordinatave

Raste te vecanta te ekuacionit te rrethit

Raste te veçanta te ekuacionit te rrethit Kemi disa raste të veçanta te ekuacionit të rrethit. Do ti shikojmë ato me radhë: Rrethi me qender në origjinën e koordinatave Në këtë rast kemi . ...