progresion gjeometrik

Progresioni gjeometrik

Formula për kufizë të çfarëdoshme të tij Progresioni gjeometrik është vargu me kufiza të ndryshme nga zero, në të cilin çdo kufizë, duke filluar nga e dyta¸është e barabartë me prodhi...