Pozicioni reciprok i dy drejtezave ne hapesire

Pozicioni i drejtezave ne hapesire

Pozicioni reciprok i dy drejtezave ne hapesire Marrim në shqyrtim kuboidin ABCDMNPQ. Duke i konsideruar brinjët e tij si drejtëza në hapësirë paraqiten këto raste: Drejtëzat AB dhe DC ndodhen ...