pjestusi i nje numri

Veti te shumezimit

Në tabelën më poshtë janë dhënë disa veti të shumëzimit, të cilat janë ilustruara edhe me shembuj: Veti të shumëzimit Shembuj   Çdo numër i shumëzuar me 0 jep 0  5 ∙ 0 = 0 7 ∙ 0 ...

Shumefishat

Shumefishat e përbashkët  Me shumefishat kuptojmë shumëzimin e dy numrave dhe gjetjen e nje shumefishi të tyre. Në qoftë se do t’u kërkohet të gjeni një shumëfish të numrit 3, atë...

Tabela e shumezimit

Pak histori nga tabela e shumezimit Tabelat më të vjetra të shumëzimit janë përdorur nga babilonasit rreth 4000 vjet më parë. Tabela e shumëzimit nganjëherë i atribuohet matematikanit të l...