perpjesetimi

Perpjesetimi

Perpjesetim quhet barazim i dy raporteve. Numrat që formojnë perpjesetimin quhen kufiza të perpjesetimit. Këto mund të jenë numra të plotë, dhjetorë, thyesorë.   Këtë e shkruajmë dhe...