perkufizimi i katrorit te binomit

Formulat kryesore te algjebres

Katrori i binomit Një nga formulat më thelbesore në matematikë është katrori i binomit. Le të jenë A dhe B dy shprehje. Do të japim një trajtë tjetër të . Nga përkufizimi i fuqisë shkru...