perkembimet

Perkembimet. Numri i perkembimeve

Prodhimi i “n” numrave të parë natyrorë quhet n faktorial dhe shënohet n! Për shembull: etj. Sipas përkufizimit të mësipërm shkruajmë: .         Ushtrimi 1 Të gjëndet 8! dh...