parimi i kavalierit

Vellimi i trupave. Parimi i kavalierit

Pjesa e hapësirës që zë një trup quhet vëllim i këtij trupi. Të gjesh vëllimin e një trupi do të thotë ta krahasosh atë me një trup tjetër, i cili merret si njësi, pra ta caktosh sa he...