parametër i parabolës

Parabola dhe ekuacioni i saj

Parabola simetrike në lidhje me boshtin e abshisave Parabolë quhet bashkësia e pikave të planit të baraslarguar nga një drejtëz fikse dhe nga një pikë e planit, jashtë kësaj drejtëze. Drej...