numrat natyrore

Vargu numerik

Vargu numerik Shembull 1 Çdo elementi të bashkësisë I çiftojmë dyfishin e tij: Marrim kshtu një funksion numerik me bashkësi përcaktimi E. Ky funksion ka këtë paraqitje tabelore: x 1 2 3 4 ...

Pjesetimi i numrave natyrore

Duam të ndajmë 7 çokollata në mënyrë të barabartë për 2 femijë. Kuptohet që çdo femijë do të marr nga 3 çokollata dhe do të mbetet një çokollatë pa ndarë. Keshtu, çokollatën e mb...