njesise se vellimit

Vellimi i trupave. Parimi i kavalierit

Pjesa e hapësirës që zë një trup quhet vëllim i këtij trupi. Të gjesh vëllimin e një trupi do të thotë ta krahasosh atë me një trup tjetër, i cili merret si njësi, pra ta caktosh sa he...

Ushtrime te zgjidhura – njesite e vellimit

Para se te zgjidhni ushtrimet me njesite e vellimit, ju duhet te keni lexuar mesimin mbi njesite e matjes (klikoni linkun)   Ushtrime – njesite e vellimit   Ushtrimi 1 Shndërro njësitë: a...