minimumi i funksionit

Ekstremumet e funksionit

Ekstremumet e funksionit Teorema 1: Në qoftë se funksioni f është i derivueshëm në intervalin dhe ka derivat pozitiv në çdo pikë të intervalit dhe derivat negativ në çdo pikë të interval...