Metalet alkaline

Metalet alkaline (Metalet e grupit IA)

Metalet alkaline Në këtë grup bëjnë pjesë  elementët: Li (Litium), Na (Natrium), K (Kalium), Rb (Rubidium), Cs (Cezium), Fr (Francium). Ata veprojnë me vrull me ujin duke formuar baza të for...