mbledhja e thyesave algjebrike

Thyesat Algjebrike

Çfarë janë Thyesat Algjebrike? Thyesat algjebrike janë thyesa, numëruesi dhe emëruesi i të cilave janë shprehje algjebrike. Ne do të shpjegojmë disa teknika për të thjeshtuar thyesat kompl...