Llogaritja e siperfaqeve te figurave

Llogaritja e siperfaqeve te figurave plane

Llogaritja e siperfaqeve te figurave plane Metodat e gjeometrisë elementare që ne njohim, japin kuptimin e sipërfaqes së figurës dhe mundësinë e llogaritjes së saj për një klasë pothuajse ...