limite te njeanshme

Limitet e njeanshme

Limitet e funksioneve i kemi trajtuar në klasën e 11-të. Le të kemi një funksion të përcaktuar në Përkufizim 1: “Numri quhet limit i djathtë i funksionit f kur , nëse bëhet sat ë duam n...