kufiri i poshtëm i integrimit

Integrali i caktuar

Përkufizimi i integralit të caktuar Dimë se dy primitive të të njëjtit funksion f ndryshojnë nga njëri-tjetri me një konstante, pra . Duke zëvëndësuar x=b dhe x=a, kemi: dhe nga ku: ose ....