integrali i pacaktuar i funksionit

Integrali i pacaktuar

Kuptimi i integralit të pacaktuar Përkufizimi 1: Funksion primitiv të funksionit f në intervalin do të quajmë çdo funksion F, të derivueshëm në , derivati i të cilit është i barabartë m...