Inekuacione ne forme prodhimi dhe heresi

Inekuacione ne forme prodhimi dhe heresi

Inekuacione ne forme prodhimi Çdo inekuacion i formës quhet inekuacion ne forme prodhimi. Për të zgjidhur këtë inekuacion veprojmë kështu: Zgjidhim ekuacionet dhe . Në një tabelë të përb...