Bashkohu me grupin e matematikes ne FACEBOOK! Join Us

Gjendja e ndërsjelltë e dy drejtëzave dhe dy planeve në hapësirë

Plani dhe drejteza

Plani është një sipërfaqe e sheshtë dhe e pakufizuar. Gjeometrikisht, plani paraqitet me anën e një paralelogrami, i cili përfytyrohet i shtrirë pa kufi. Plani shënohet me një shkronjë të...