Gjatesia e harkut te rrethi Siperfaqja e sektorit qarkor