Funksionet trigonometrike te dyfishit te kendit

Funksionet trigonometrike te dyfishit te kendit

Funksionet trigonometrike te dyfishit te kendit Për çdo kemi:   Vërtetim. Në formulën , zëvëndësojmë dhe . Do të marrim , domethënë .   Në formulën , zëvëndësojmë dhe . Do ...