Formula te thjeshtuara per zgjidhjen e ekuacionit te fuqise se dyte