Forca që ndryshon drejtimin e lëvizjes

Forcat në levizjen rrethore

Forcat në levizjen rrethore Forca që ndryshon drejtimin e lëvizjes Dimë se, kur mbi një trup nuk veprojnë forca, ai lëviz në vijë të drejt. Forcat mund të ndryshojnë formën e trupave, vle...