Ekuacione trinome

Ekuacione trinome, bikuadrate dhe irracionale

Ekuacioni trinom Ekuacioni me trajtë kanonike quhet ekuacion trinom (n numër natyror, a, b, c numra realë, dhe x i panjohur). Për vlera të ndryshmë të n-së ekuacioni merr emërtime të ndryshm...