derivueshmeria

Rregullat e derivimit

Teorema 1: Në qoftë se f,g janë dy funksione të derivueshme në një interval I, atëherë edhe shuma e tyre s=f+g është një funksion i derivueshem në intervalin I dhe për çdo kemi: . Shkurt...