cfare quhet progresion

Progresioni gjeometrik

Formula për kufizë të çfarëdoshme të tij Progresioni gjeometrik është vargu me kufiza të ndryshme nga zero, në të cilin çdo kufizë, duke filluar nga e dyta¸është e barabartë me prodhi...

Progresioni aritmetik

Progresioni aritmetik Përkufizim: “Progresion aritmetik quhet vargu numerik tek i cili çdo kufizë (duke filluar nga e dyta) është e barabartë me shumën e kufizës paraardhëse me të njëjtin...