cfare eshte progresioni gjeometrik

Progresioni gjeometrik

Formula për kufizë të çfarëdoshme të tij Progresioni gjeometrik është vargu me kufiza të ndryshme nga zero, në të cilin çdo kufizë, duke filluar nga e dyta¸është e barabartë me prodhi...