Bashkesia e percaktimit dhe e vlerave

Bashkesia e percaktimit dhe e vlerave te funksionit

Bashkesia e percaktimit Për të gjetur bashkësinë e percaktimit duhet të kujtojmë: Pjesëtimi me zero është i pamundur. Rrënja me tregues çift e numrave negativë është e pamundur. Logaritm...