bashkesi e pafundme

Vargu numerik

Vargu numerik Shembull 1 Çdo elementi të bashkësisë I çiftojmë dyfishin e tij: Marrim kshtu një funksion numerik me bashkësi përcaktimi E. Ky funksion ka këtë paraqitje tabelore: x 1 2 3 4 ...