ushtrime me njesite e

Ushtrime te zgjidhura – njësitë e kohes

Para se te zgjidhni ushtrimet me njesite e kohes, ju duhet te keni lexuar mesimin mbi njesite e matjes (klikoni linkun)   Ushtrimi 1 Të kthehen njësitë e kohes në orë: a) 7200 s b) 720 m...

Ushtrime te zgjidhura – njesite e vellimit

Para se te zgjidhni ushtrimet me njesite e vellimit, ju duhet te keni lexuar mesimin mbi njesite e matjes (klikoni linkun)   Ushtrime – njesite e vellimit   Ushtrimi 1 Shndërro njësitë: a...

Ushtrime te zgjidhura – njesite e gjatesise

Para se te zgjidhni ushtrimet me njesite e gjatesise, ju duhet te keni lexuar mesimin mbi njesite e matjes (klikoni linkun)   Ushtrime – njesite e gjatesise Ushtrimi 1 Sa dm ka 1 km dhe s...