ushtrime kimie

Energjia. Reaksionet ekzotermike dhe endotermike

Energjia Energjia është një madhësi fizike. Fjala energji vjen nga greqishtja, që do të thotë “en” – në (ose brenda) dhe “ergo” që do të thotë punë. Energji zotëron çdo trup, ...

Perqendrimi i tretesirave

Perqendrimi i tretësirave Në jetën e përditshme, në përgatitjen e ushqimeve, të barnave, të pijeve etj, përdorim raporte masash ose vëllimesh midis substancave përbërëse. Shpesh në etike...

Perzierjet homogjene dhe heterogjene

Perzierjet homogjene dhe heterogjene Substancat në natyrë ndodhen në gjendje të pastër ose në trajtë përzierjesh. Të pastra janë për shembull , , , , etj. Përzierje janë për shembull , ,...