teza e matemtikes

Teza e Matematikes, Matura 2018 (alternativa)

Teza e Matematikes, Matura Shtetërore (alternativa) Këtu do të zgjidhim ushtrimet me alternativa nga teza e maturës 2018 Për pyetjet 1-13 rrethoni vetëm shkronjën që i përgjigjet alternativë...