Te njohim forcat

Te njohim forcat

Çfarë janë forcat? Gjatë bashkëveprimeve të ndryshme midis trupave , si shtytje, tërheqje etj, trupave u ndryshon madhësia e shpejtësisë apo drejtimi i saj. Në këtë rast thuhet se trupat ...