shumzimi me 10

Shumezimi i numrave natyrore

Shumezimi është mbledhja me mbledhorë të barabartë. Për shembull: 5 + 5 + 5 +5 + 5 + 5 = 30 (Tabelen e shumezimit e kemi trajtuar ketu) Pra, shuma e gjashtë pesave jep numrin 30, e cila ësht...