rezistenca e ajrit

Rezistenca e ajrit

Kur një trup lëviz në ajër, mbi trupin ushtrohet një forcë që quhet rezistenca e ajrit. Shumicën e kohës, këtë forcë nuk e ndjejmë. Kur ajri lëviz shumë shpejt, ose ne lëvizim shumë s...