Programet e kualifikimit

Programet e kualifikimit 2019

Në këtë material do të gjeni programet e kualifikimit, për secilën lëndë. Programe, të publikuara nga IZHA Arsim parashkollor Arsim profesional Arsim special Art pamor Biologji Edukim fizik ...