hena

Hena

Drita e hënës Ndryshe nga Dielli, Hena shihet në qiell diten edhe natën. Kjo ndodh sepse drita e Diellit pasqyrohet prej saj drejt syrit tonë. Kështu, drita e hënës është dritë e pasqyruar ...

Trupat qiellor

Trupat qiellor Yjet Kur vrojtojmë qiellin natën, mund të shohim miliona pika të ndritshme. Këto pika janë yjet. Yjet janë sfera të mëdha gazi që ndriçojnë. Drita e tyre vjen tek ne, pasi k...