forca e tensionit

Forca e tensionit dhe forca ngritese

Forca e tensionit Litarët për ngjitje në shkëmbinj janë të tillë që mund të zgjaten deri në një vlerë të dhënë, në qoftë se sportisti dëmtohet. Litarët, fijet dhe sustat zgjaten kur...

Te njohim forcat

Çfarë janë forcat? Gjatë bashkëveprimeve të ndryshme midis trupave , si shtytje, tërheqje etj, trupave u ndryshon madhësia e shpejtësisë apo drejtimi i saj. Në këtë rast thuhet se trupat ...