Forca e tensionit dhe forca ngritese

Forca e tensionit dhe forca ngritese

Forca e tensionit Litarët për ngjitje në shkëmbinj janë të tillë që mund të zgjaten deri në një vlerë të dhënë, në qoftë se sportisti dëmtohet. Litarët, fijet dhe sustat zgjaten kur...