dite

Ditet, javet, muajt, vitet

Kujtojmë: 1 dite = 24 orë. 1 javë = 7 dite. 1 muaj = 30-31 dite. 1 vit normal = 365 dite. 1 vit i brishte = 366 ditë. 1 dekadë = 10 vite. 1 shekull = 100 vite = 10 dekada.   Muajt me 31 dite...