akrepat e ores

Interpretimi i ores

Ora. Interpretimi i orës Ora ka nënfishat e saj, mes të cilave ekziston lidhja: 1 minutë = 60 sekonda. 1 orë = 60 minuta. 1 dite-natë  = 24 orë.   Më poshtë kemi 2 orë te ndryshme, ate...