Matematika 9


Ushtrime te zgjidhura matematike dhe leksione nga matematika 9, per te gjithe nxenesit qe kane deshire te lexojne online. Matematika klasa 9 Pegi, Albas…

Provimi i lirimit

Kapitulli 1 – Bashkesia e numrave reale

 

Kapitulli 2 – Rrenjet dhe fuqite

Kapitulli 3 – Katerkendeshat

Kapitulli 4 – Shnderrime te shprehjeve shkronjore

loading...

 

Kapitulli 5 – Njohuri plotesuese per rrethin

Kapitulli 6 – Ekuacione dhe sisteme

Kapitulli 7 – Siperfaqet e figurave

Kapitulli 8 – Ngjashmeria e trekendeshave

Kapitulli 9 – Marredheniet metrike ne trekendeshin kenddrejte

 

 

Kapitulli 10 – Vektoret ne plan

Kapitulli 11 – Shnderrimet e figurave gjeometrike

Kapitulli 12 – Mosbarazime numerike dhe inekuacione

Kapitulli 13 – Funksioni

 

Kapitulli 14 – Trigonometri

Kapitulli 15 – Statistika dhe probabiliteti

 

loading...
Copyright © detyra.al