Matematika 6Këtu do të gjeni ushtrime te zgjidhura dhe leksione nga matematika 6, botimet Pegi, Atlas etj.


 • Numri
 • Mbledhja dhe zbritja me mend
 • Shumezimi i numrave natyrore
 • Shumefishat

 • Ditet, javet, muajt, vitet
 • Veprime me thyesat
 • Shumekendeshat
 • Njesite e matjes
 • Perqindja
 • Gjetja e masave të këndeve që mungojnë në një trekëndësh
 • loading...
 • Koordinatat e pikes ne rrjetin koordinativ
 • Simetria boshtore
 • Moda, amplituda, mesorja dhe mesatarja aritmetike
 • Pjesetimi i numrave natyrore
 • Shumezimi i numrave katershifror dhe dyshifror me nje numër njeshifror
 • Raporti
 • Veti te shumezimit
 • Pjestimi i numrave me presje me numra natyrore

loading...
Copyright © detyra.al