Matematika Baze


Ne kete liber do te postohen te gjitha temat qe perfshihen ne  Matematika baze. Cdo teme shpjegohet me teori dhe me shume shembuj te zgjidhur. Matematika baze do tu sherbeje me se miri nxenesve qe kane njohuri te pakta ne fushen e matematikes.

  •  
 • Rombi.
 • Katrori
 • Kubi
 • Kuboidi
 • Prizmi
 • Cilindri
 • Rrethi
 • Trekendeshi. Trekendeshi dybrinjeshem
 • Statistika
 • Probabiliteti
 • Katerkendeshat
 • Formulat kryesore te algjebres
 • Teorema e Pitagores
 • Teoremat e Euklidit
 • Funksionet trigonometrike
 • Veçimi i një shkronje në një formulë
 • Monotonia. Funksioni rrites dhe zbrites
 • Vazhdueshmeria e funksionit
 • Derivati i nje funksioni
 •  
 • Tabela e derivateve
 • Derivatet e disa funksioneve te thjeshta
 • Rregullat e derivimit
 • Rrethi. Ekuacioni i rrethit
 • Hiperbola dhe ekuacioni i saj
 • Integrali i pacaktuar
 • Metoda e zevendesimit dhe integrimi me pjese
 • Integrali i caktuar
 • Llogaritja e siperfaqes se figurave plane

 

 

Copyright © detyra.al