Vektoret ne plan

Ne kete kapitull do te trajtojme temat:

Loading...

1. Kuptimi i vektorit

  1. Vektoret bashkëvizorë
  2. Barazimi i vektorëve
  3. Zhvendosja e vektorit në një pikë të dhënë

2. Mbledhja dhe zbritja e vektoreve

  1. Mbledhja e vektoreve
  2. Rregulli i paralelogramit
  3. Vetitë e mbledhjes së vektoreve
  4. Shuma e disa vektoreve
  5. Diferenca e vektoreve

3. Shumezimi i vektorit me nje numer

  1. Veti të shumëzimit të vektorit me një numër
  2. Raporti i dy vektorëve bashkëvizorë
Loading...