Trigonometri

Ne kete kapitull do te trajtojme temat:

1. Trigonometri

  1. Përkufizimet e funksioneve trigonometrike

2. Varesia ndermjet funksioneve trigonometrike te kendit

  1. Varesia ndërmjet sinα dhe cosα
  2. Varesia ndërmjet tgα, sinα dhe cosα
  3. Varesia ndërmjet funksioneve trigonometrike të këndeve plotësuese

3. Vlerat e funksioneve trigonometrike te kendeve 0º-90º

  1. Funksionet trigonometrike te kendeve 30º; 45º dhe 60º
  2. Varësia ndërmjet brinjëve dhe këndeve në trekëndëshin kënddrejtë