Ngjashmeria e trekendeshave

1. Trekendeshat e ngjashem

  1. Rasti i parë i ngjashmërisë së trekëndëshave
  2. Rasti i dytë i ngjashmërisë së trekëndëshave
  3. Rasti i tretë i ngjashmërisë së trekëndëshave
  4. Vija e mesme e trekëndëshit