Katerkendeshat

1. Katerkendeshat

 1. Paralelogrami
 2. Vetitë e paralelogramit
 3. Kushtet kur një katërkëndësh është një paralelogram
 4. Rombi
 5. Kushtet që një paralelogram të jetë romb
 6. Drejtkendeshi
 7. Vetitë e drejtkendeshit
 8. Kushti që një katërkëndësh të jetë drejtkëndësh
 9. Katrori
 10. Kushti që një paralelogram të jetë katror
 11. Trapezi
 12. Teorema e Talesit
 13. Vija e mesme e trekëndëshit